Certyfikat PEFC

          "RDLP w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT, potwierdzającego prowadzenia trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC."

             W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, RDLP w Osztynie otrzymała nowy certyfikat. Od dnia 16.08.2017 obowiązuje certyfikat PEFC o nr CSL/1051/2017. Wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat ten będzie obowiązywał w okresie: 16.08.2017-15.08.2020r.