Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki edukacyjne

W Nadleśnictwie znajdują się dwie ścieżki edukacyjne

        Las jest dobrem ogólnonarodowym, które ma służyć nam wszystkim. Leśnicy dbają o to, aby las był zdrowy, bogaty i różnorodny pod względem przyrodniczym i aby spełniał wszystkie funkcje: ochronne, społeczne i produkcyjne.

Jednym z priorytetów gospodarki wielofunkcyjnej jest szerokie udostępnienie lasów społeczeństwu w celach nauki, rekreacji i wypoczynku. Dla osób odwiedzających las, leśnicy przygotowują szeroką ofertę edukacyjną i turystyczną eksponując ekologiczne funkcje lasu.

 

LEŚNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA „JĘCZNIKI"

        Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jęczniki" położona jest w Leśnictwie Jęczniki. Trasa została wyznaczona w 1998 roku, w atrakcyjnym, pokrytym mieszanym lasem pagórkowatym terenie moreny czołowej, pomiędzy dwoma jeziorami: Sasek Wielki a Gromskim. Ścieżka jest propozycją spaceru po lesie. Trasa o długości 3,5 km zabierze nam ponad trzy godziny czasu. Na szlaku jest umieszczonych 12 dużych, czytelnych i bogato ilustrowanych tablic przedstawiających zarówno rolę jaką pełnia las w życiu człowieka, fazy jego rozwoju, gatunki drzew oraz zagadnienia związane z edukacją, a także codzienna praca leśników.

Ścieżka edukacyjna „Jęczniki" zachwyca nas swą dzikością i naturalnością. Spacerując, odnosimy wrażenie, że jesteśmy na dzikiej ścieżce a na nasuwające się pytania „wyrastają" tablice informacyjne.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „SZKÓŁKA DĘBÓWKO"

Leśna ścieżka edukacyjna „Szkółka Leśna w Dębówku" jest przeznaczona głównie grupom zorganizowanym i szkołom. Powstała w 2000 roku na Szkółce Leśnej w starym, sosnowym lesie. Ma zupełnie inny charakter i spełnia inną rolę niż ścieżka edukacyjna „Jęczniki". Bliskość Szczytna i łatwy dojazd wpłynęły na to, że ścieżkę odwiedzają przede wszystkim przedszkola i szkoły ze Szczytna. Szlak o tematyce hodowlanej ma stanowić ułatwienie dla nauczycieli okolicznych szkół w prowadzeniu tzw. „lekcji w lesie", a uczniom i innym osobom zainteresowanym tematyką leśną, zgłębienie jej tajemnic. Dzieci i młodzież mogą poznawać las „od ziarenka" poprzez wszystkie etapy jego hodowli.

Na trasie ścieżki znajduje się „Leśna Klasa" wyposażona w tablice i plansze edukacyjne, gdzie można usiąść i przeanalizować poznaną wiedzę, określić przy pomocy przewodnika gatunki drzew po liściu, korze. Odbywają się tu lekcje przyrody i plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży.

ŚCIEŻKI ROWEROWE

        Na naszym terenie powstały dwie ścieżki rowerowe na terenie Gminy Pasym i jedna jest w trakcie tworzenia na terenie Gminy Szczytno. W Gminie Pasym przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pasymskiej „Kalwa", Miasta i Gminy Pasym oraz Nadleśnictwa Korpele powstały dwie ścieżki rowerowe: Kamień Hindenburga i Chamedafne północna. Pierwsza przebiega przez lasy nadleśnictwa i naszą ścieżkę przyrodniczo – leśną, natomiast druga obok rezerwatu przyrody Sołtysek.