Organizacja nadleśnictwa

Organizację wewnętrzną, strukturę i podział administracyjny oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy, a także zasady funkcjonowania nadleśnictwa określa Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Korpele.