Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring przyrodniczy

Nadleśnictwo Korpele prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrody w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

MONITORING FORM OCHRONY PRZYRODY, STANOWISK RZADKICH I CHRONIONYCH GATUNKÓW ORAZ LICZEBNOŚĆ I ZMIANY W ŚRODOWISKU POWODOWANE PRZEZ BOBRA