Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

ZMIANY W SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH

        Od 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

       Od 1 kwietnia 2018 roku wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

       Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Kontakt: 

1. Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

Osoba do kontaktu: Joanna Wojcieszek

tel. (89) 623 25 95

2. Burmistrz Miasta Pasym

ul. Rynek 8

12-130 Pasym

Osoba do kontaktu: Izabela Wojtecka

tel: (89) 621 20 11 wew. 34

e-mail: rrg_umig@pasym.pl

3. Urząd Gminy Dźwierzuty

ul. Niepodległości 6

12-100 Dźwierzuty

Osoba do kontaktu: Małgorzata Chełstowska

tel. (89) 621 04 11

4. Urząd Gminy Jedwabno

ul. Warmińska 2

12-122 Jedwabno

Osoba do kontaktu: Agnieszka Żebrowska

tel. (89) 621 30 45 wew. 22

5. Urząd Gminy Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

12-140 Świętajno

Osoba do kontaktu: Adrian Lipka

tel. (89) 623 20 66