Lista aktualności Lista aktualności

ZAGROŻENIE ASF

ASF – Afrykański Pomór Świń (ang. african swine fiber) to zakaźna choroba wirusowa, świń dzików i świniodzików. Śmiertelność tych zwierząt po zakażeniu sięga nawet 100%.

 

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonym poniżej odnośniku

http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/czym-jest-asf-

Materiały do pobrania