Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla ZUL w RDLP Olsztyn

Nadleśnictwo Korpele informuje iż w związku z nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadzającą min. jednolity europejski dokument zamówienia ( JEDZ), który mają obowiązek dołączyć wykonawcy składający ofertę, RDLP w Olsztynie organizuje poprzez Kancelarię Prawną Mediator z Poznania jednodniowe spotkanie ( szkolenie ) dot. ww. zakresu.

Materiały do pobrania